Header.jpg

SD 230529.2393

Flaggoffiziere
Flaggoffiziere.png
Fleet Admiral (FAdm)
FAdm weiß.png

Admiral (Adm)
Adm weiß.png

Vice Admiral (VAdm)
VAdm weiß.png

Rear Admiral (RAdm)
RAdm weiß.png

Commodore (Cdo)
Cdo weiß.png
Offiziere
Senioroffiziere.png
Fleet Captain (FCpt)
FCpt weiß.png

Captain (Cpt)
Cpt weiß.png

Commander (Cmdr)
Cmdr weiß.png

Lieutenant Commander (LtCmdr)
LtCmdr weiß.png

Lieutenant (Lt)
Lt weiß.png

Lieutenant junior grade (Ltjg)
Ltjg weiß.png

Ensign (Ens)
Ens weiß.png
Offiziersanwärter
Offiziere.png
Cadet 1st grade (Cdt1st)
Cdt1st weiß.png

Cadet 2nd grade (Cdt2nd)
Cdt2nd weiß.png

Cadet 3rd grade (Cdt3rd)
Cdt3rd weiß.png

Cadet 4th grade (Cdt4th)
Cdt4th weiß.png
Unteroffiziere
Kadetten.png
Master Chief Petty Officer of the Starfleet (MCPOS)
MCPOS weiß.png

Master Chief Petty Officer (MCPO)
MCPO weiß.png

Senior Chief Petty Officer (SCPO)
SCPO weiß.png

Chief Petty Officer (CPO)
CPO weiß.png

Petty Officer 1st class (PO1)
PO1st weiß.png

Petty Officer 2nd class (PO2)
PO2nd weiß.png

Petty Officer 3rd class (PO3)
PO3rd weiß.png
Mannschafter
Offiziersanwaerter.png
Crewman 1st class (CM1)
CM1st weiß.png

Crewman 2nd class (CM2)
CM2nd weiß.png

Crewman 3rd class (CM3)
CM3rd weiß.png